Ciepły kominek Ciepły kominek
szukaj w serwisie:Kominki akumulacyjne

Pod pojęciem „piec akumulacyjny” rozumiemy piec wybudowany z materiałów przewodzących ciepło, z masą kumulacyjną w postaci kształtek ceramicznych bądź kanałów szamotowych, wyposażony w palenisko szamotowe lub żeliwno-szamotowe o wysokiej sprawności, optymalnie spalające drewno, potrafiące uzyskać temperaturę spalin rzędu 800-1100°C.
Dzięki tak wysokiej temperaturze możemy nagrzać w/w masę kumulacyjną, której waga dochodzi często w tego typu piecach do 1000-1500 kg potrafiącą skumulować kilkadziesiąt kilowatów energii.
Jak sprawna w odzysku ciepła jest tego typu masa akumulacyjna pokazuje nam spadek temperatury spalin, która na wyjściu z paleniska ma wspomnianą wartość ok. 1000 °C, a przy wejściu do komina spada do 160-180°C.
Zadaniem kominka akumulacyjnego wybudowanego zgodnie ze sztuką jest skumulowanie jak największej ilości energii pochodzącej z szybko spalonego drewna i powolnego jej oddawania poprzez promieniowanie całej bryły pieca, która dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła oraz ogromnej masie wydłuża proces grzewczy oraz zapewnia komfort cieplny w pomieszczeniach.
Piece i kominki akumulacyjne grzeją poprzez promieniowanie podczerwone, które jest najbardziej przyjazne człowiekowi i najmilej odczuwane.
Tak skonfigurowany piec potrafi samodzielnie ogrzać cały dom przy jednokrotnym załadunku drewna nawet w mroźne dni.


Ciepły Kominek - korespondencja: 01-170 Warszawa | ul. Włościańska 15 lok.19 siedziba 05-270 Marki | Piłsudskiego 50 | tel. 22 771 28 92
 |  2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone